Regulamin i karta zgłoszeń

********************************************************

karta zgloszeniowa – do pobrania

regulamin – do pobrania

********************************************

VI USTECKI FESTIWAL FILMÓW AMATORSKICH

„UFF(O)A 2009”

30 maja 2009

Organizatorzy festiwalu:
 Szkolny Klub Filmowy „Amator”
 przy Zespole Szkół Technicznych w Ustce

Dom Kultury w Ustce
 
 Cele festiwalu:

– prezentacja dorobku twórców filmów nieprofesjonalnych,

– promocja i popularyzacja ruchu amatorskiego wśród społeczeństwa,

– wyróżnianie filmów o głębokim przekazie humanitarnym, krzewiących tolerancję i zwracających uwagę na problemy nurtujące współczesną młodzież,

– nagrodzenie filmów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i technicznym,

– wymiana doświadczeń,

 

Nagrody:

Gran Prix, trzy pierwsze nagrody w kategoriach: film fabularny, film dokumentalny i film animowany, wyróżnienia, nagroda publiczności.  

 

Zasady zgłoszenia filmów:

  1. Zgłoszenie filmów jest bezpłatne.
  2. Tematyka i technika filmów jest dowolna.
  3. Do festiwalu nie dopuszcza się filmów:

– zrealizowanych przez twórców profesjonalnych i studentów szkół filmowych oraz szkół artystycznych                       o kierunkach związanych z animacją,

– zrealizowanych przed 1 stycznia 2007,

– wykonanych na odpłatne zlecenie.

 

Warunki techniczne:

Do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy na płytach DVD i VCD w dowolnych formatach, czas projekcji nie może przekraczać 20 minut.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia do projekcji konkursowych filmów dłuższych, prezentujących szczególne walory artystyczne.

Nie jest wymagane, aby każdy zgłoszony film był nagrany na osobnym nośniku. Nośnik powinna posiadać czytelny opis zawierający nazwisko twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz system zapisu – filmy powinny mieć czołówkę i napis koniec.

 

Warunki uczestnictwa:

Filmy należy przysłać lub dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2009 r. na adres: Szkolny Klub Filmowy „Amator” ZST, ul. Darłowska 3b, 76 – 270 Ustka.

Komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów dokona wstępnej oceny i selekcji zgłoszonych filmów, jej decyzja jest nieodwołalna. Twórcy filmów zakwalifikowanych do pokazu konkursowego zostaną zaproszeni na warsztaty filmowe prowadzone przez profesjonalistów, których finałem będzie Gala Festiwalowa. Udział w warsztatach jest bezpłatny, zaproszone osoby pokrywają jedynie koszty podróży.

Jury festiwalu może dokonać innego podziału nagród niż ten, który został podany w dziale „Nagrody” niniejszego regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w konkursie. Filmy nagrodzone w konkursie nie będą zwracane i pozostaną w festiwalowym archiwum. Pozostałe filmy zostaną zwrócone autorom w dniu gali festiwalu.

Nagrody rzeczowe otrzymają tylko ci autorzy, którzy będą obecni na Gali. W innym przypadku organizatorzy prześlą im dyplomy honorowe.

Prosimy autorów o przybycie na Galę Festiwalową w dniu 30 maja 2009 roku do Sali DK przy ulicy Kosynierów.

Dodatkowych informacji udziela: Jacek Łepkowski – promatem@poczta.onet.pl  tel. (0…59) 814 46 42  tel. kom. 606923822

Reklamy%d blogerów lubi to: